HVORFOR

Europæisk samarbejde kan være et vigtigt element i udviklingen af ny viden, nye erfaringer og ny motivation for studerende, ansatte og institutioner.
Den faglige og personlige udvikling rækker bredt fra erfaringsudveksling over innovation til langvarige samarbejder, byggende på fælles visioner.
Samarbejde med kolleger, institutioner og borgere i for eksempel Italien, Tyrkiet eller Portugal kan give friske pust, ny energi og spændende udfordringer til alle.

MERE...

MULIGHEDER OG GEVINSTER

Der er rigtig mange muligheder for at samarbejde med institutioner og mennesker overalt i EU. Samarbejdet kan omhandle faglige udvikling, personlig udvikling, nytænkning i uddannelse og træning, nye medier...
Du kan deltage i mobilitets-projekter med studerende, lærere, ledere og ansatte af forskellige varighed, du kan deltage i mindre og mere afsøgende projekter – og du kan deltage i større projekter og netværk med 8-10 partnere fra mange lande.
Træningen baseres på det, I har brug for…

MERE...

HVORDAN

EU samarbejde, fundraising og ansøgninger kan være en lidt tung verden at komme ind i.
SOSU Aarhus Internationale Afdeling har arbejdet i EU projekter i 10 år, og afdelingens mange medarbejdere kan træne og vejlede dig i alle dele af europæisk samarbejde – fra idéudvikling, skrivning af ansøgninger, dannelse af partnerskaber til gennemførelse og kreativ brug af nye medier og teknologi.
Træningen gennemføres skræddersyet til jeres behov og knyttet til jeres egne EU initiativer.
MERE...
TRÆNINGSFORLØBENE

Træningen planlægges i samarbejde med jer. Den tilrettelægges således, at I træner, mens I gennemfører alle faser af europæisk samarbejde. Træningen medfører derfor konkrete resultater og bygger på praksislæring.
Træningen gennemføres som en kombination af mødevirksomhed og online dialog.
I træningen kan der indgå inspirations-aktiviteter på din institution eller blandt dine kolleger, samt besøg hos kommende partnere i Europa.
MERE...


Deltager du og din institution i Europæisk samarbejde og i europæiske projekter?
Har du lyst, men synes det er for kompliceret og besværligt?
Hvis ja, så kan du bruge dette tilbud til at komme i gang…


Aarhus Social- og sundhedsskoles Internationale Afdeling tilbyder på baggrund af 10 års europæisk samarbejde på alle niveauer
praksistræning i europæisk samarbejde.

F A Q
”Det er alt for besværligt…”
Men hvis du er dygtigt til det, giver det mange gevinster
”Det trækker midler ud af vores budget…”
Men faktisk handler det om at få del i de store EU-midler
”Der er alt for meget administration…”
Men ikke hvis du lærer at gøre det systematisk og enkelt fra starten
”Det er umuligt at få projektet godkendt…”
Jo, men hvis du er god til lave ansøgninger, har du langt større chancer

MERE...

K O N T A K T
Tilbuddet retter sig mod alle danske uddannelsesinstitutioner og
kommuner og kommunale institutioner, der arbejder med
træning og videreuddannelse.
Kontakt Seniorkonsulent Niels Chr. Vestergaard på
sskaNCV@sosuaarhus.dk
for yderligere information
– eller med ønske om en dialog om mulighederne…

Print alle tekster